cursus:  

 'ik ben een mindrunner' !   

                    

                                                                 

 

SportGGZ

 

SportGGZ:

Professionele sportcoaching en begeleiding bij psychische klachten!

Herpak de regie over uw eigen leven!

Maak van hardlopen uw medicijn!

Investeer in uw (psychische)gezondheid! 

Al geruime tijd is er een toename gaande van mensen met psychische klachten. Schattingen wijzen uit dat het gaat om maar liefst 1 op de 8 nederlanders. Aan veel van deze mensen wordt geadviseerd om iets aan sport en bewegen te gaan doen. Dit omdat uit diverse wetenschappelijke onderzoeken bewezen is dat sport (met name hardlopen) goede resultaten geeft.

Sommige mensen gaan dan ook met succes sporten en merken dat het hun psychische klachten inderdaad vermindert. Echter bij veel mensen met psychische klachten lukt het niet om het sporten daadwerkelijk op te pakken. Soms doen ze wel een poging maar stoppen al weer snel. Dit komt onder andere doordat ze:

- niet weten hoe ze het sporten moeten oppakken tbv van hun psychisch herstel
- teveel worstelen met hun psychische klachten
- het sporten vanwege de psychische klachten niet alleen kunnen of durven oppakken
- er geen energie en kracht voor hebben
- geen sportverleden hebben en het niet leuk vinden
- niet weten welke sport goed is voor hun psychische klachten
 

De SportGGZ kan hierin gericht helpen! Het heeft hier, op basis van ruim 25 jaar ervaring, een specialistische visie en werkwijze voor ontwikkeld wat door de initiatiefnemer van de SportGGZ al langere tijd met succes wordt toegepast binnen de 2e lijns Geestelijke Gezondheids Zorg.

Onder het motto 'sporten doe je levenslang' kan de SportGGZ je leren en laten ervaren dat wanneer je op de juiste wijze gaat sporten op psychisch gebied veel gezondheidswinst kan boeken. Dit betekent dat je door een andere manier van denken en doen het sporten leert integreren binnen je leefpatroon. Sporten zet je dan in tbv je psychisch herstel wat er voor kan zorgen dat je (blijvend) grip krijgt op je psychische gezondheid!

Hoe?

Lees verder en/of neem contact op met de SportGGZ!

 

 

Nieuws 

 

Samenwerking SportGGZ met Psycholoog en

Psychotherapeut Mw. Drs. M.L. Kamphuis

www.psychotherapeutleiden.nl

 

 

Cursus: Ik ben een MINDRUNNER

 

 

 

 

 

 

 

    

Ger van den Burg

info@sportggz.nl

www.sportggz.nl

KvK 52347559

 

 

Op 22 maart 2011 ben ik begonnen met

de SportGGZ 

omdat ik vind dat er nog te veel gepraat wordt in de psychiatrie. 

Mensen beseffen nog veel te weinig hoe je middels sport en bewegen 

niet alleen je psychische klachten kan verminderen maar er ook grip op kan krijgen. 

 

 

©Copyright SportGGZ